Het Prisma
 
(Advertentie)
Log nu in op rekentuin om te rekenen.
Maak steeds 10 in de getallenlijn
(Advertentie)